VTi «Vu+ Team Image Solo-2» v.6.0.2 — 03.10.2013

From VTi Team VTi Panel (Blue Button) Supported Model: Vu+ Solo, ,Vu+ Duo, Vu+ Uno, Vu+ Ultimo, Vu+ Solo², Vu+ Duo² Supported languages: English, German, Dutch, Italian, Turkish, Danish, Polish, Russian, Ukrainian, Czech, Arabic, French, Swedish, Portuguese (Portugal), Greek, Bulgarian, Hungarian


VTi «Vu+ Team Image Solo-2» v.6.0.1 — 18.08.2013

From VTi Team VTi Panel (Blue Button)